در سروش

╦̵̵͇̿̿̿̿ ڪـݪًٍـبًٍـہ صـًٍیًٍـآعًِـ╤⛓🧸🖤

✦͙͙͙*͙❥⃝(kσŁცε sɨעaɦ)↯

sapp.ir/ghamginkade26⛓🖤

‌ ɞ.⁎∗❥⃝**͙✦͙

ڪآش‌عِمشَب‌عآخَرین‌شَبِ‌ضِندِگیم‍‌بآشه‍﴿🌃﴾′

عآخَرین‌خیصی‌بآلِش‌زیر‌ِصَرَم‍﴿💧﴾′

عآخَرین‌نَفَصآم‍﴿🐾﴾

ڪݪیپ ڋݐـ

،پـرؤفـ،بـیـو،آهنگـ،رمآݩـ،تڪصت،تتݪو،دیصݪآو،

حرفـ ـدݪ🥀✨

هرچۍ میخآی درخوآص بدع بزآریم!

اصڪۍ=هڪ چنݪت!:)

👇👇👇👇👇👇

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دومیـــــــــن چنل در سروش پلاس بهترین چنل ها

جوین بدع پشیمون نمیشی لاوم

 

ولی من هنوزم به هرکی که توی پیجته حسودیم میشه :)

 

ح‍‌ص‍‌م ب‍‌ت اون‍‌ق ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ه ک‍‌ه‍ ب‍‌ض‍‌ی وق‍‌ت‍‌ا خ‍‌ودم‍‌م ب‍‌ت ح‍‌ص‍‌ودی‍‌م م‍‌ی‍‌ش‍‌ه‍ چ‍‌را ان‍‌ق دوص‍‌ت دارم :)

 

𝐉𝐨𝐢𝐧.🕷. ➪|{ 💦🖕🏿sapp.ir/fauck_lash🖕🏿💦 }

 

ان‍‌ق‍‌د از خ‍‌ودت ب‍‌ه‍‌م ت‍‌زری‍‌ق ک‍‌رد‍ی کہ #مع‍‌ت‍‌ادت ش‍‌دم . 

 

‍ک‍‌اش #‍پیشم ب‍‌ودی ‍م‍‌وقع‍‌ی کہ ‍بغ‍‌ض ‍م‍‌ی‌ک‍‌ردم #‍بغ‍‌ل‍‌م ‍م‍‌ی‌ک‍‌ردی م‍‌ی‌گ‍‌ف‍‌تی اگ‍ہ ‍گ‍‌ری‍ہ ‍ک‍‌ن‍‌ی #‍م‍‌ی‌ک‍‌ش‍‌م‍‌ت‌ه‍‌ا : ) ″

 

𝐉𝐨𝐢𝐧.🕷. ➪|{ 💦🖕🏿sapp.ir/fauck_lash🖕🏿💦 }

 

من بَد دهن ؛ تو کہ نیستۍ یہ مجلِسۍ واسم بزن .

 

‍یا‍دو‍سم‌‍داشتہ‌‍با‍ش‌‍یا‍همین‌‍کہ‌‍گفدم . !

 

𝐉𝐨𝐢𝐧.🕷. ➪|{ 💦🖕🏿sapp.ir/fauck_lash🖕🏿💦 }

 

خلاصه بگم

هر کیو بگایی میخادت، هرکیو بخای میگادتت...!

 

تو یه ثانیه بهم زل زدی من یه عمره عاشقتم(:🖤✨

صفحه اصلی
تصویر بالای صفحه اصلی - 940 *300
متن صفحه اصلی

╦̵̵͇̿̿̿̿ ڪـݪًٍـبًٍـہ صـًٍیًٍـآعًِـ╤⛓🧸🖤 ✦͙͙͙*͙❥⃝(kσŁცε sɨעaɦ)↯ sapp.ir/ghamginkade26⛓🖤 ‌ ɞ.⁎∗❥⃝**͙✦͙ ڪآش‌عِمشَب‌عآخَرین‌شَبِ‌ضِندِگیم‍‌بآشه‍﴿🌃﴾′ عآخَرین‌خیصی‌بآلِش‌زیر‌ِصَرَم‍﴿💧﴾′ عآخَرین‌نَفَصآم‍﴿🐾﴾ ڪݪیپ ڋݐـ ،پـرؤفـ،بـیـو،آهنگـ،رمآݩـ،تڪصت،تتݪو،دیصݪآو، حرفـ ـدݪ🥀✨ هرچۍ میخآی درخوآص بدع بزآریم! اصڪۍ=هڪ چنݪت!:)