قوانین و مقررات استفاده از خدمات سایت

- مدیریت سایت sitef.ir ضمن دفاع از آزادی بیان و قلم از کاربران خود می خواهد تا شرایط و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشند تا از این جهت برای وب سایت و کاربران مشکلی بوجود نیاید.


- اطلاعات خصوصی کاربران و همچنین ایمیلهای ایشان نزد سایت محفوظ است و در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نخواهد گرفت.


- وب سایت هایی که اقدام به انتشار تصاویر یا مطالب مستهجن  کنند و  یا به مقامات ایران ، ادیان و اقوام و نژادها توهین کنند  مسدود خواهند شد.