صفحه اصلی
متن صفحه اصلی

- دارای لوله آلومینیمی جهت ‌ورود هوا به بطری و خروج آب بافشار مناسب.
- مناسب طبیعت گردها و کمپینگ و مصارف خانگی.
- بهترین وسیله برای حفظ بهداشت در سفر به کشور های خارجی.
- بسیار کاربردی برای هرگونه استفاده از مایعات بطری دار.
- استفاده از آفتابه مسافرتی ( افتابه همراه و سفری ) در سفر های بین شهری و جاهایی که دسترسی به آب لوله کشی وجود ندارد.
- همراه باکیسه محافظ بهداشتی.
- شما می توانید با بستن این وسیله بر روی درب بطری های کوچک و بزرگ به راحتی مایع را بدون پاشیدن به اطراف استفاده نمایید.
- دیگر احتیاجی به حمل ظرف و بطری نیست.از نزدیک ترین بطری و شیر آب در دسترس می توانید آفتابه خود را آماده کنید.
- قابل نصب بروی بطری های کوچک و بزرگ و بطری های نوشابه ای وآب معدنی...
- این محصول نمونه اصلاح شده آفتابه است و به راحتی در جیب جا شده و بدون دیده شدن قابل جا به جایی است...
- مناسب مسافرت های توریستی به کشور های خارجی، مناسب راننده های جاده و ترانزیت و . . .

 

تصاویر
تصویر1 - 300 *300
تصویر2 - 300 *300
تصویر3 - 300 *300
تصویر4 - 300 *300
تصویر5 - 300 *300